Tags : Samsung Galaxy C5 Pro

เปิดตัว Samsung Galaxy C5 Pro กล้องหน้า-หลัง 16MP พร้อม RAM 4GB ราคาหมื่นต้นๆ

เบาะแสใหม่! Samsung Galaxy C5 Pro ผ่านการรับรอง Wi-Fi Certified ลุ้นเปิดตัวเร็วๆ นี้

หลุดเรนเดอร์ Samsung Galaxy C5 Pro และ Galaxy C7 Pro คาดเปิดตัวเร็วๆ นี้

อีกสักรุ่น!! Samsung Galaxy C5 Pro สเปคเด่น จ่อเปิดตัวเร็วๆ นี้