ซิม TrueMove 3G ทัวร์ริส อินเตอร์ แพ็กเกจสุดคุ้ม 299 บาท

โพสโดย : NaN | วันที่ : 27 March 2014
หมวดหมู่ : TRUE, ข่าวประชาสัมพันธ์, มือถือ

ซิม TrueMove 3G ทัวร์ริส อินเตอร์ แพ็กเกจสุดคุ้ม 299 บาท

โทรต่างประเทศสุดคุ้มราคาเริ่มต้นเพียง นาทีละ 1 บาท ทรูมูฟ เอช ซิมแบบเติมเงิน พร้อมใช้งานด้วยเเพ็เกจเน็ต 3G และค่าโทรสุดคุ้ม เลือกได้ตามการใช้งาน

แพ็กเกจสุดคุ้ม ราคา 299 บาท

– อินเตอร์เน็ต 3G / EDGE / GPRS ไม่จำกัด

– ฟรีค่าโทรทั้งในและนอกประเทศมูลค่า 100 บาท

– โทรภายในประเทศนาทีละ 1 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ซิม3G ทัวร์ริส อินเตอร์”

1. รายการส่งเสริมการขาย “ซิม 3G ทัวร์ริส อินเตอร์” นี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด
(“เรียล มูฟ”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
1.1  สำหรับซิมฟรี โทรออกภายในประเทศ (ทุกเครือข่าย) และต่างประเทศ 10 บาท และ 3GlEDGElGPRS รวมจำนวน 20 เมกะไบท์ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ
1.2  สำหรับซิมราคา 49 บาท โทรออกภายในประเทศ (ทุกเครือข่าย) และต่างประเทศ 20 บาท และ 3GlEDGElGPRS รวมจำนวน 90 เมกะไบท์ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ
1.3  สำหรับซิมราคา 299 บาท โทรออกภายในประเทศ (ทุกเครือข่าย) และต่างประเทศ 100 บาท และ 3GlEDGElGPRS จำนวน 1 กิกะไบท์ ที่ความเร็วสูงงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) หลังจากนั้น ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ

2.อัตราค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายซิม3G ทัวร์ริส อินเตอร์ แบบเติมเงิน
2.1  โทรออกทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง นาทีละ 1 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
2.2  ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 2 บาท
2.3  ส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางต่างประเทศ (International SMS) ข้อความละ 5 บาท
2.4  ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 5 บาท
2.5  ส่งข้อความมัลติมีเดีย ไปยังเลขหมายปลายทางต่างประเทศ (International MMS) ครั้งละ 9 บาท
2.4  3GlEDGElGPRS กิโลไบท์ละ 0.001 บาท เศษของกิโลไบท์คิดเป็นหนึ่งกิโลไบท์ (3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.)
2.5  WiFi ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
อัตราค่าบริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว สำหรับการการโทรและส่งไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือจดทะเบียนภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึงการโทรไปยังหมายเลขพิเศษ การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ บริการข้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช้บริการรับส่งข้อความบริการพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ

4.ทุกครั้งที่มีการใช้บริการดังนี้
4.1  เติมเงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป  หรือ
4.2  โทรออก, ส่ง SMS, ส่ง MMS, ใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS/Wi-Fi วันใช้งานเดิมจะถูกตัดทิ้งทั้งหมด และผู้ใช้บริการจะได้รับวันใช้งานใหม่แทนเป็นจำนวน 30 วัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป เฉพาะเติมเงินทรูมูฟเอชเท่านั้น รับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน และสามารถสะสมจำนวนวันใช้งานได้สูงสุด 90 วัน

5.อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 00600 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ คือ
5.1  อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ นาทีละ 1 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
5.2  อัตราค่าบริการนี้ สำหรับการโทรทางไกลไปยังเลขหมายปลายทางประเภทโทรศัพท์พื้นฐาน ที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศ แคนาดา เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี โปรตุเกส สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เยอรมนี ฮ่องกง อิสราเอล มาเลเซีย อังกฤษ อเมริกา เกาหลีใต้ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวีเดน เท่านั้น

6.อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ คือ
6.1  อัตราค่าบริการ ค่าบริการ เริ่มต้นที่ นาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
6.2  อัตราค่าใช้บริการข้างต้นจะคิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 นาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที และนาทีต่อๆ ไปจะแบ่งคิดค่าใช้บริการขั้นต่ำเป็นหน่วยละ 6 วินาที รวมเป็นจำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วยคิดเป็น 1 หน่วย
6.3  อัตราค่าบริการนี้ สำหรับการโทรทางไกลไปยังเลขหมายปลายทางประเภทโทรศัพท์พื้นฐาน ที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศ ออสเตรเลีย บรูไน ดารุสซาลาม แคนนาดา จีน เนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ กวม ฮ่องกง อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นอร์เวย์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัสอเมริกา อะแลสกาส ฮาวาย เท่านั้น

7.อัตราค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 และ 00600 นี้ใช้ได้เฉพาะบริการโทรออก (บริการด้านเสียง) เท่านั้น ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) บริการเสริมอื่นๆ

8.อัตราค่าบริการสำหรับการโทรไปยังประเทศอื่น ๆ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการได้จาก www.truemove-h.com

9.บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 และ 00600 ให้บริการโดย บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

10.เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
10.1  ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วย โดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลังจากที่ได้เริ่มใช้งานซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
10.2  หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่ทรูมูฟ เอช กำหนดให้
10.3  ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต(Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
10.4  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
10.5  Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

11.สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

12.หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
12.1  กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
12.2  กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

13.เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

14.เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

15.รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

16.รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียลมูฟกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 3G+ ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truemove.truecorp.co.th

ซิม TrueMove 3G ทัวร์ริส อินเตอร์ แพ็กเกจเริ่มต้น 49 บาท

โพสโดย : NaN | วันที่ : 27 March 2014
หมวดหมู่ : TRUE, ข่าวประชาสัมพันธ์, มือถือ

ซิม TrueMove 3G ทัวร์ริส อินเตอร์ แพ็กเกจเริ่มต้น 49 บาท

โทรต่างประเทศสุดคุ้มราคาเริ่มต้นเพียง นาทีละ 1 บาท ทรูมูฟ เอช ซิมแบบเติมเงิน พร้อมใช้งานด้วยเเพ็กเกจเน็ต 3G และค่าโทรสุดคุ้ม เลือกได้ตามการใช้งาน

แพ็กเกจเริ่มต้น ราคา 49 บาท

– อินเตอร์เน็ต 3G/EDGE/GPRS 90 MB

– ฟรีค่าโทรทั้งในและต่างประเทศ มูลค่า 20 บาท

– โทรภานในประเทศนาทีละ1 บาท

ทรูมูฟ เอช เครือข่าย 3G มาตรฐานโลกตัวจริง และใช้ได้จริงทั่วประเทศ ทุกจังหวัดได้เเล้ววันนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “ซิม3G ทัวร์ริส อินเตอร์”

1. รายการส่งเสริมการขาย “ซิม 3G ทัวร์ริส อินเตอร์” นี้ สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด
(“เรียล มูฟ”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
1.1  สำหรับซิมฟรี โทรออกภายในประเทศ (ทุกเครือข่าย) และต่างประเทศ 10 บาท และ 3GlEDGElGPRS รวมจำนวน 20 เมกะไบท์ ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ
1.2  สำหรับซิมราคา 49 บาท โทรออกภายในประเทศ (ทุกเครือข่าย) และต่างประเทศ 20 บาท และ 3GlEDGElGPRS รวมจำนวน 90 เมกะไบท์ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ
1.3  สำหรับซิมราคา 299 บาท โทรออกภายในประเทศ (ทุกเครือข่าย) และต่างประเทศ 100 บาท และ 3GlEDGElGPRS จำนวน 1 กิกะไบท์ ที่ความเร็วสูงงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) หลังจากนั้น ใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแต่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ

2.อัตราค่าใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายซิม3G ทัวร์ริส อินเตอร์ แบบเติมเงิน
2.1  โทรออกทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง นาทีละ 1 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
2.2  ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 2 บาท
2.3  ส่งข้อความสั้นไปยังเลขหมายปลายทางต่างประเทศ (International SMS) ข้อความละ 5 บาท
2.4  ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 5 บาท
2.5  ส่งข้อความมัลติมีเดีย ไปยังเลขหมายปลายทางต่างประเทศ (International MMS) ครั้งละ 9 บาท
2.4  3GlEDGElGPRS กิโลไบท์ละ 0.001 บาท เศษของกิโลไบท์คิดเป็นหนึ่งกิโลไบท์ (3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.)
2.5  WiFi ที่ความเร็วสูงสุด 100 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที
อัตราค่าบริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว สำหรับการการโทรและส่งไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือจดทะเบียนภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมถึงการโทรไปยังหมายเลขพิเศษ การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ บริการข้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช้บริการรับส่งข้อความบริการพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ

4.ทุกครั้งที่มีการใช้บริการดังนี้
4.1  เติมเงินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป  หรือ
4.2  โทรออก, ส่ง SMS, ส่ง MMS, ใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS/Wi-Fi วันใช้งานเดิมจะถูกตัดทิ้งทั้งหมด และผู้ใช้บริการจะได้รับวันใช้งานใหม่แทนเป็นจำนวน 30 วัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป เฉพาะเติมเงินทรูมูฟเอชเท่านั้น รับวันใช้งานขั้นต่ำ 30 วัน และสามารถสะสมจำนวนวันใช้งานได้สูงสุด 90 วัน

5.อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 00600 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ คือ
5.1  อัตราค่าบริการ เริ่มต้นที่ นาทีละ 1 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
5.2  อัตราค่าบริการนี้ สำหรับการโทรทางไกลไปยังเลขหมายปลายทางประเภทโทรศัพท์พื้นฐาน ที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศ แคนาดา เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี โปรตุเกส สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เยอรมนี ฮ่องกง อิสราเอล มาเลเซีย อังกฤษ อเมริกา เกาหลีใต้ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน สวีเดน เท่านั้น

6.อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ คือ
6.1  อัตราค่าบริการ ค่าบริการ เริ่มต้นที่ นาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
6.2  อัตราค่าใช้บริการข้างต้นจะคิดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 นาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที และนาทีต่อๆ ไปจะแบ่งคิดค่าใช้บริการขั้นต่ำเป็นหน่วยละ 6 วินาที รวมเป็นจำนวน 10 หน่วย เศษของหน่วยคิดเป็น 1 หน่วย
6.3  อัตราค่าบริการนี้ สำหรับการโทรทางไกลไปยังเลขหมายปลายทางประเภทโทรศัพท์พื้นฐาน ที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศ ออสเตรเลีย บรูไน ดารุสซาลาม แคนนาดา จีน เนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ กวม ฮ่องกง อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นอร์เวย์ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัสอเมริกา อะแลสกาส ฮาวาย เท่านั้น

7.อัตราค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 และ 00600 นี้ใช้ได้เฉพาะบริการโทรออก (บริการด้านเสียง) เท่านั้น ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) บริการเสริมอื่นๆ

8.อัตราค่าบริการสำหรับการโทรไปยังประเทศอื่น ๆ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการได้จาก www.truemove-h.com

9.บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัส 006 และ 00600 ให้บริการโดย บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

10.เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
10.1  ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วย โดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลังจากที่ได้เริ่มใช้งานซิมทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
10.2  หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่ทรูมูฟ เอช กำหนดให้
10.3  ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต(Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
10.4  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
10.5  Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

11.สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

12.หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
12.1  กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
12.2  กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

13.เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

14.เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

15.รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

16.รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เรียลมูฟกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 3G+ ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก truemove.truecorp.co.th

ข่าวมือถือใหม่

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS iQOO Z7 5G ปี 2023

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ iQOO Z7 5G ปี 2023 ชิปไว แบตเยอะ ราคาตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี รุ่นไหนเด่น มาเช็กกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ iQOO Z7 5G มาฝากให้ได้ชมกัน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Sony Xperia 10 V ปี

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Sony Xperia 10 V ปี 2023 รุ่นต่างค่าย สเปกตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี รุ่นไหนคุ้ม มาดูกัน สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Sony Xperia 10 V มาฝากให้ได้ชมกัน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS HONOR X9a ปี 2023 จอใหญ่

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ HONOR X9a ปี 2023 จอใหญ่ บอดี้สวย รุ่นไหนปังสุด มาเช็กกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ HONOR X9a มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน อาทิ

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO X5 Pro 5G ปี

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO X5 Pro 5G ปี 2023 สเปกครบครัน ราคาตอบโจทย์ รุ่นไหนดี รุ่นไหนเด่น มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO X5 Pro 5G

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Redmi Note 12 Pro 5G

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro 5G ปี 2023 รุ่นต่างค่าย สเปกตอบโจทย์ รุ่นไหนคุ้มสุด มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Redmi Note 12 Pro+ 5G

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro+ 5G ปี 2023 จอใหญ่ แบตเยอะ ชิปไว เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO F5 ปี 2023 สเปกครบครัน

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 ปี 2023 สเปกครบครัน ราคาหมื่นต้น ๆ เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน อาทิ ราคาวางจำหน่าย, หน้าจอ,

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO F5 Pro ปี 2023

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 Pro ปี 2023 สเปกตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 Pro มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS OnePlus Nord 3 5G ปี

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ OnePlus Nord 3 5G ปี 2023 จอใหญ่ ชิปไว แบตเยอะ รุ่นไหนดี รุ่นไหนคุ้ม มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ OnePlus Nord 3

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ OPPO เตรียมเปิดตัวในตลาดโลกเร็ว ๆ นี้

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ OPPO เตรียมเปิดตัวในตลาดโลกเร็ว ๆ นี้ OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะระดับโลกประกาศเปิดตัวสมาร์ตโฟนจอพับมาตรฐานใหม่ที่ก้าวไปอีกขั้น พร้อมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการวางจำหน่ายของ OPPO Find N3 Flip และไฮไลท์เด่นที่จะเปิดเผยในงานเปิดตัวระดับโลกของ OPPO ที่กำลังจะมาถึง Pete Lau, SVP and Chief Product Officer at OPPO กล่าวว่า“สำหรับ Find N2 Flip เราสร้างโทรศัพท์ฝาพับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตอนนี้

แสดงความคิดเห็น