ตัดตามสั่ง บริการจากดีแทค

โพสโดย : NaN | วันที่ : 31 March 2014
หมวดหมู่ : DTAC, ข่าวประชาสัมพันธ์, มือถือ

ตัดตามสั่ง บริการจากดีแทค

บริการตั้งวงเงินชำระค่าโทรอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝาก หรือบัตรเครดิต

ส่ง SMS แจ้งล่วงหน้า

หากรอบ บิลไหนคุณมียอดที่ต้องชำระเกินวงเงินที่ตั้งไว้ระบบจะส่ง SMS แจ้งล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถสั่งยกเลิกการหักชำระค่าโทรอัตโนมัติของรอบบิล นั้น ๆ และเปลี่ยนมาชำระค่าโทรที่ช่องทางอื่น ๆ ด้วยตัวเองได้ตามใจคุณ

หรือหากต้องการให้แจ้งเตือนทุกเดือนก่อนหักชำระก็ทำได้..
สำหรับผู้ที่ใช้บริการหักชำระค่าโทรอัตโนมัติ ผ่านบัญชีเงินฝากหรือัตรเครดิตอยู่แล้ว

เงื่อนไขการใช้บริการ

บริการนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบจด ทะเบียน 1800 ประเภทบุคคลธรรมดา, ไม่รวมลูกค้า SMEs และกลุ่มลูกค้าองค์กร โดยผู้ใช้บริการสามารถสมัครบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2552 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 1. 1.ผู้ ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติ ได้ ณ สำนักงานบริการลูกค้า หรือ dtac shop ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 2. 2.ผู้ ใช้บริการที่สมัครใช้บริการฯ อาจได้รับการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ทราบผ่านทาง SMS เมื่อใบสมัครได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
 3. 3.ผู้ ใช้บริการที่สมัครหักชำระค่าบริการอัตโนมัติแล้ว สามารถสมัครตั้งวงเงินแจ้งเตือนการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติได้ทางระบบตอบ รับอัตโนมัติ โดยสามารถกำหนดวงเงินเป็น 300 บาท 500 บาท 800 บาท 1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท หรือแจ้งเตือนทุกรอบบิลที่มีค่าบริการ ซึ่งวงเงินที่ผู้ใช้บริการตั้งไว้นั้น เป็นเพียงวงเงินเพื่อแจ้งเตือนการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติเท่านั้น ไม่ใช่วงเงินของค่าใช้บริการที่เกิดขึ้นจริง
 4. 4.เมื่อยอด ค่าบริการที่ต้องชำระมากกว่าวงเงินที่กำหนดไว้ หรือเมื่อผู้ใช้บริการสมัครให้แจ้งเตือนการหักชำระฯ ทุกรอบบิลและมีค่าบริการในรอบบิลนั้น ๆ เกิดขึ้น ระบบจะส่ง SMS เพื่อแจ้งเตือนพร้อมทั้งสามารถให้ยกเลิกการหักชำระในรอบบิลนั้น ๆ ได้ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการของรอบบิลนั้น ๆ ได้ด้วยตัวเองที่ช่องทางต่าง ๆ และหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกการหักชำระค่าบริการอัตโนมัติในรอบนั้น ภายใน 48 ชั่วโมง บริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้หักชำระค่าบริการตามยอดค่าบริการที่ต้องชำระ ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการตอบกลับมายังบริษัทฯ มากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯจะนับการตอบกลับครั้งแรกเป็นคำสั่งในการดำเนินการ
 5. 5.การ ใช้บริการรับ SMS แจ้งเตือนอาจมีข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ เช่น กรณีโทรศัพท์อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ หรือปิดเครื่อง หรือ กรณีใด ๆ หากผู้ใช้บริการไม่ได้รับ SMS แจ้งเตือนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการไม่สามารถอาศัยเหตุดังกล่าวเพื่อปฏิเสธการหักชำระค่าบริการ อัตโนมัติในรอบนั้น และไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดค่าบริการที่เกิดขึ้นได้
 6. 6.หาก ผู้ใช้บริการไม่กำหนดวงเงิน หรือ กรณีที่กำหนดวงเงินแต่ยอดค่าบริการที่ต้องชำระน้อยกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จะหักชำระค่าบริการผ่านบัญชีเงินฝาก หรือบัตรเครดิตที่ผู้ใช้บริการสมัครไว้ โดยอัตโนมัติ โดยไม่มี SMS แจ้งเตือน
 7. 7.ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการชำระเมื่อระบบหักชำระค่าบริการได้สำเร็จ
 8. 8.สำหรับ ผู้ใช้บริการที่มีใบแจ้งค่าบริการร่วมกัน บริษัทฯ จะถือว่าเลขหมายที่ใช้โทรเข้ามายังระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อกำหนดวงเงินแจ้ง เตือนในครั้งแรก เป็นเลขหมายที่บริษัทฯ จะส่ง SMS เพื่อขอยืนยันการหักชำระอัตโนมัติ หากเลขหมายดังกล่าวปิดหรือยกเลิกการใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเปลี่ยนเลขหมายใหม่ให้บริษัทฯ ทราบ มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้หักชำระอัตโนมัติ โดยไม่มี SMS แจ้งเตือน กรณีผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนเลขหมายเพื่อรับ SMS กรุณาติดต่อ โทร. 1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 9. 9.หาก ผู้ใช้บริการ ยกเลิกบริการหลังการออกใบแจ้งของรอบบิลนั้น ค่าบริการของรอบบิลนั้นยังคงถูกหักชำระอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝาก หรือ บัตรเครดิตเป็นงวดสุดท้าย
 10. 10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลข้อมูลของผู้ที่สมัครใช้บริการนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการให้บริการรับชำระค่าบริการผ่านบัญชีเงินฝาก หรือบัตรเครดิต
 11. 11.ผู้ สมัครใช้บริการจะต้องมีบัญชีเงินฝากหรือมีสถานภาพเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และมีวงเงินเพียงพอต่อการหักชำระค่าบริการ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บจากธนาคาร หรือ ผู้ออกบัตรได้ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการต่อบริษัทฯ โดยตรง
 12. 12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ หากตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลง หรือผู้สมัครใช้บริการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต หรือบัญชีเงินฝาก หรือถูกระงับ หรือยกเลิกการใช้วงเงิน

ให้บริการโดย บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107538000037 สำนักงานใหญ่ : 333/3 หมู่ 14
อาคารชัย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 1678  dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือ www.dtac.co.th

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dtac.co.th

ข่าวมือถือใหม่

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS iQOO Z7 5G ปี 2023

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ iQOO Z7 5G ปี 2023 ชิปไว แบตเยอะ ราคาตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี รุ่นไหนเด่น มาเช็กกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ iQOO Z7 5G มาฝากให้ได้ชมกัน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Sony Xperia 10 V ปี

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Sony Xperia 10 V ปี 2023 รุ่นต่างค่าย สเปกตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี รุ่นไหนคุ้ม มาดูกัน สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Sony Xperia 10 V มาฝากให้ได้ชมกัน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS HONOR X9a ปี 2023 จอใหญ่

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ HONOR X9a ปี 2023 จอใหญ่ บอดี้สวย รุ่นไหนปังสุด มาเช็กกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ HONOR X9a มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน อาทิ

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO X5 Pro 5G ปี

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO X5 Pro 5G ปี 2023 สเปกครบครัน ราคาตอบโจทย์ รุ่นไหนดี รุ่นไหนเด่น มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO X5 Pro 5G

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Redmi Note 12 Pro 5G

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro 5G ปี 2023 รุ่นต่างค่าย สเปกตอบโจทย์ รุ่นไหนคุ้มสุด มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Redmi Note 12 Pro+ 5G

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro+ 5G ปี 2023 จอใหญ่ แบตเยอะ ชิปไว เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO F5 ปี 2023 สเปกครบครัน

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 ปี 2023 สเปกครบครัน ราคาหมื่นต้น ๆ เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน อาทิ ราคาวางจำหน่าย, หน้าจอ,

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO F5 Pro ปี 2023

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 Pro ปี 2023 สเปกตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 Pro มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS OnePlus Nord 3 5G ปี

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ OnePlus Nord 3 5G ปี 2023 จอใหญ่ ชิปไว แบตเยอะ รุ่นไหนดี รุ่นไหนคุ้ม มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ OnePlus Nord 3

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ OPPO เตรียมเปิดตัวในตลาดโลกเร็ว ๆ นี้

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ OPPO เตรียมเปิดตัวในตลาดโลกเร็ว ๆ นี้ OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะระดับโลกประกาศเปิดตัวสมาร์ตโฟนจอพับมาตรฐานใหม่ที่ก้าวไปอีกขั้น พร้อมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการวางจำหน่ายของ OPPO Find N3 Flip และไฮไลท์เด่นที่จะเปิดเผยในงานเปิดตัวระดับโลกของ OPPO ที่กำลังจะมาถึง Pete Lau, SVP and Chief Product Officer at OPPO กล่าวว่า“สำหรับ Find N2 Flip เราสร้างโทรศัพท์ฝาพับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตอนนี้

แสดงความคิดเห็น