Dtac Voice ชอบพูดแบบไหน…ก็เลือกได้เลย พร้อมรับนาทีโทรเพิ่มอีกสูงสุด 300 นาที

โพสโดย : NaN | วันที่ : 31 March 2014
หมวดหมู่ : DTAC, ข่าวประชาสัมพันธ์, มือถือ

Dtac Voice ชอบพูดแบบไหน…ก็เลือกได้เลย

พร้อมรับนาทีโทรเพิ่มอีกสูงสุด 300 นาที

dtac voice
149
dtac voice
299
dtac voice
499
dtac voice
799
dtac voice
1199
ค่าบริการรายเดือน
149
(บาท)
299
(บาท)
499
(บาท)
799
(บาท)
1,199
(บาท)
โทรฟรีทุกเครือข่าย 150 นาที 300 นาที 550 นาที 950 นาที 1,600 นาที
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่
ลูกค้าใหม่รับนาที
โทรเพิ่มนาน 3 รอบบิล
50 นาที 150 นาที 200 นาที 250 นาที 300 นาที
ค่าโทรเฉลี่ยเพียง 0.74 บาท / นาที 0.66 บาท / นาที 0.66 / นาที 0.66 / นาที 0.63 / นาที
โปรโมชั่นพิเศษ
พิเศษ! รับเน็ตเพิ่มฟรี 6 GB หรือ 12 GB
เพียงเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่าย หรือ เปลี่ยนมาใช้รายเดือน ด้วยแพ็กเกจ air-tab
ค่าโทรเกินจากแพ็กเกจ และค่าบริการเสริม
ค่าโทร 1.50 บาท / นาที 1.50 บาท / นาที 1.50 บาท / นาที 1.50 บาท / นาที 1.50 บาท / นาที
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 1 บาท / นาที 1 บาท / นาที 1 บาท / นาที 1 บาท / นาที 1 บาท / นาที
ค่าบริการ SMS 2 บาท / ข้อความ 2 บาท / ข้อความ 2 บาท / ข้อความ 2 บาท / ข้อความ 2 บาท / ข้อความ
ค่าบริการ MMS 5 บาท / ข้อความ 5 บาท / ข้อความ 5 บาท / ข้อความ 5 บาท / ข้อความ 5 บาท / ข้อความ
หมายเหตุ
พร้อมรับนาทีโทรเพิ่มอีกสูงสุด 300 นาที นาน 3 เดือน

เงื่อนไขการใช้บริการ

1.สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่และรายปัจจุบัน ประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2557
2.อัตราค่าบริการแพ็กเกจ “dtac voice” (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
– 2.1.สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายใหม่
– 2.1.1.dtac voice 149 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 149 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
– 2.1.1.1.รอบบิลที่ 1-3 รับสิทธิ์โทร 200 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.1.1.2.รอบบิลที่ 4-15 รับสิทธิ์โทร 150 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.1.2.dtac voice 299 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 299 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
– 2.1.2.1.รอบบิลที่ 1-3 รับสิทธิ์โทร 450 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.1.2.2.รอบบิลที่ 4-15 รับสิทธิ์โทร 300 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.1.3.dtac voice 499 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 499 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
– 2.1.3.1.รอบบิลที่ 1-3 รับสิทธิ์โทร 750 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.1.3.2.รอบบิลที่ 4-15 รับสิทธิ์โทร 550 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.1.4.dtac voice 799 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 799 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
– 2.1.4.1.รอบบิลที่ 1-3 รับสิทธิ์โทร 1,200 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.1.4.2.รอบบิลที่ 4-15 รับสิทธิ์โทร 950 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.1.5.dtac voice 1199 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 1,199 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
– 2.1.5.1.รอบบิลที่ 1-3 รับสิทธิ์โทร 1,900 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.1.5.2.รอบบิลที่ 4-15 รับสิทธิ์โทร 1,600 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.2.สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน
– 2.2.1.dtac voice 149 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 149 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
– 2.2.1.1.รับสิทธิ์โทร 150 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.2.2.dtac voice 299 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 299 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
– 2.2.2.1.รับสิทธิ์โทร 300 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.2.3.dtac voice 499 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 499 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
– 2.2.3.1.รับสิทธิ์โทร 550 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.2.4.dtac voice 799 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 799 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
– 2.2.4.1.รับสิทธิ์โทร 950 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.2.5.dtac voice 1199 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 1,199 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล นับตั้งแต่วันที่สมัคร
– 2.2.5.1.รับสิทธิ์โทร 1,600 นาที/รอบบิล ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
– 2.3.อัตราค่าโทรส่วนเกินคิด 1.50 บาท/นาที
– 2.4.จำนวนสิทธิ์การโทรของแพ็กเกจ dtac voice ไม่สามารถนำไปใช้รวมกับแพ็กเสริม dtac voice ได้
3.อัตราค่าบริการเสริม dtac internet 1 บาท/นาที คิดค่าบริการเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) ค่าบริการเสริม SMS 2 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
4.จำนวนสิทธิ์การโทรไม่รวมค่าบริการเลขหมายพิเศษ ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
5.สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการเหมาจ่าย และค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้และตามระยะเวลาการ ใช้บริการของรอบบิลนั้นๆ ได้
6.อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อน ใช้บริการ สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
7.สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
8.ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดการใช้จำนวนการใช้งาน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
– 8.1.ตรวจสอบยอดค่าใช้บริการโดยประมาณ*121# (ไม่คิดค่าบริการ)
– 8.2.จำนวนนาทีที่ใช้โทร *121*1# หรือ บริการโทรศัพท์อัตโนมัติ *1888 กด 2 (ไม่คิดค่าบริการ)
9.สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว
10.ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นๆ
11.SMS ที่เป็นภาษาไทย หรือที่มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวม 70 ตัวอักษร คิดเป็น 1 ข้อความ SMS ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษรคิดเป็น 1 ข้อความ ซึ่งในกรณีข้อความต่อเนื่องที่มีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดดังกล่าว จำนวนข้อความที่เกินจะถูกคิดค่าบริการเป็นข้อความใหม่ โดยผู้รับปลายทางอาจได้รับข้อความรวมกันในคราวเดียวกัน หรือได้รับข้อความแยกกันตามจำนวนครั้งที่ส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง การนับจำนวนตัวอักษรในกรณีที่มี เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์อื่นใด จะทำให้การคำนวณจำนวนตัวอักษรต่อข้อความ จะมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดทางเทคนิคของระบบ
12.สิทธิพิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วน บุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์เท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในการให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่างๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานใน แต่ละรอบบิล
13.รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
14.ให้บริการโดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107538000037 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ชั้น 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dtac.co.th

ข่าวมือถือใหม่

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS iQOO Z7 5G ปี 2023

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ iQOO Z7 5G ปี 2023 ชิปไว แบตเยอะ ราคาตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี รุ่นไหนเด่น มาเช็กกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ iQOO Z7 5G มาฝากให้ได้ชมกัน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Sony Xperia 10 V ปี

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Sony Xperia 10 V ปี 2023 รุ่นต่างค่าย สเปกตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี รุ่นไหนคุ้ม มาดูกัน สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Sony Xperia 10 V มาฝากให้ได้ชมกัน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS HONOR X9a ปี 2023 จอใหญ่

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ HONOR X9a ปี 2023 จอใหญ่ บอดี้สวย รุ่นไหนปังสุด มาเช็กกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ HONOR X9a มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน อาทิ

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO X5 Pro 5G ปี

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO X5 Pro 5G ปี 2023 สเปกครบครัน ราคาตอบโจทย์ รุ่นไหนดี รุ่นไหนเด่น มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO X5 Pro 5G

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Redmi Note 12 Pro 5G

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro 5G ปี 2023 รุ่นต่างค่าย สเปกตอบโจทย์ รุ่นไหนคุ้มสุด มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS Redmi Note 12 Pro+ 5G

โพสเมื่อ : 31 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12 Pro+ 5G ปี 2023 จอใหญ่ แบตเยอะ ชิปไว เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ Redmi Note 12

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO F5 ปี 2023 สเปกครบครัน

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 ปี 2023 สเปกครบครัน ราคาหมื่นต้น ๆ เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน อาทิ ราคาวางจำหน่าย, หน้าจอ,

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS POCO F5 Pro ปี 2023

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 Pro ปี 2023 สเปกตอบโจทย์ เลือกรุ่นไหนดี มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ POCO F5 Pro มาฝากให้ได้ชมกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบสเปกการใช้งานหลัก ๆ หลายด้าน

เปรียบเทียบ vivo V29 5G VS OnePlus Nord 3 5G ปี

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

เปรียบเทียบ vivo V29 5G และ OnePlus Nord 3 5G ปี 2023 จอใหญ่ ชิปไว แบตเยอะ รุ่นไหนดี รุ่นไหนคุ้ม มาดูกันเลย สวัสดีเพื่อน ๆ ผู้ติดตาม ninethaiphone ทุกท่านค่ะ ? วันนี้แอดมินมีบทความรีวิวเปรียบเทียบ vivo V29 5G และ OnePlus Nord 3

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ OPPO เตรียมเปิดตัวในตลาดโลกเร็ว ๆ นี้

โพสเมื่อ : 30 August 2023 | No Comments

สมาร์ตโฟนจอพับรุ่นล่าสุดของ OPPO เตรียมเปิดตัวในตลาดโลกเร็ว ๆ นี้ OPPO แบรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะระดับโลกประกาศเปิดตัวสมาร์ตโฟนจอพับมาตรฐานใหม่ที่ก้าวไปอีกขั้น พร้อมรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการวางจำหน่ายของ OPPO Find N3 Flip และไฮไลท์เด่นที่จะเปิดเผยในงานเปิดตัวระดับโลกของ OPPO ที่กำลังจะมาถึง Pete Lau, SVP and Chief Product Officer at OPPO กล่าวว่า“สำหรับ Find N2 Flip เราสร้างโทรศัพท์ฝาพับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และตอนนี้

แสดงความคิดเห็น